Tag Archives: CAO

Bonden raadplegen achterban op vier locaties

affiche-bondenFNV Bondgenoten en CNV Vakmensen houden op 15 maart op vier locaties raadplegingen met de leden. De bonden willen niet alleen leggen over de invulling van een nieuw af te sluiten CAO, maar willen ook weten hoe er gedacht wordt over banen verdringing en sociale dumping en wat hieraan te doen. De bonden stellen dat de werkgevers over de rug van hun personeel willen concurreren. De bonden zeggen het daarom ‘vreemd’ te vinden dat de werkgevers zich geïntimideerd voelen.

De bonde spreken hierover met hun achterban, daar worden ook niet leden onder verstaan, in Asten, Hotel Nobis, Postiljon Dordrecht, Van der Valk Assen en Het Veerhuis in Nieuwegein. De bijeenkomsten duren alle van 10:00 tot ongeveer 12:00 uur.

 

 

CAO wegvervoer voorlopig nog ver weg

ProtestbijeenkomstenFNV en CNV bereiden protestacties voor waarbij leden en niet leden hun zegje kunnen doen over mogelijke acties in het wegvervoer.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao liggen sinds vorige week stil. De ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) besloot de gesprekken niet voort te zetten nadat een overleg was verstoord door demonstranten. De werkgevers houden bovendien vast aan hun standpunt dat er geen ruimte is voor loonstijging. Op de foto verzamelen chauffeurs zich om naar de CAO-onderhandelingen toe te gaan.

Kaderleden van beide vakbonden hebben ,,het loonbod van nul procent” zaterdag afgewezen en besloten de protestbijeenkomsten te organiseren, meldden de vakbondsbestuurders Egon Groen (FNV) en Tjitze van Rijssel (CNV) na afloop van de vergaderingen.

De bijeenkomsten waarvan de locaties nog moeten worden bepaald, staan open voor leden en niet-leden. Het is aan de vakbondsleden om te beslissen over eventuele verdergaande acties. Medio maart worden de acties gehouden, volgende maand dus. Dan wordt bekeken of er actie komt. Vervolgens duurt het weer eer, als dat al gebeurt, de partijen het overleg weer hervatten. Het gaat hoe dan ook nog maanden duren eer er een CAO komt in het wegvervoer.

De CAO heeft betrekking op circa 140.000 werknemers, onder wie vrachtwagenchauffeurs en medewerkers van logistieke centra.

 

TBV-AIDT stuurt brief naar TLN-leden

Naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen week, die ertoe leidden dat TLN weigert verder te onderhandelen over een nieuwe CAO. heeft TBV-AIDT een brief verstuurd naar leden van TLN en andere werkgevers in het wegvervoer. Hierin waarschuwt voorzitter Joop van Rooij voor de effecten die een neerwaartse kostenspiraal in het wegvervoer teweeg zal brengen te weten het einde van het wegvervoer zoals we het kennen. Ook waarschuwt hij dat Nederland belastingen en premies misloopt en dat uiteindelijk de economie zo krimpt, dat er voor een Nederlands transportbedrijf geen emplooi meer zal zijn, los van de nationaliteit van de chauffeur achter het stuur. Klik hier voor de hele brief.

Afzegging CAO overleg door TLN teken aan de wand

CAO-actie-10-feb-2014-79-JPGlrDoor het CAO overleg van 18 februari af te zeggen geeft TLN en duidelijk signaal af. Het verstoren van onderhandelingen is heel wat anders dan bij protesten uitvoeren. De werkgevers zijn aan 2014 begonnen met de wetenschap dat de diesel weer duurder is geworden en dat het aantal trucks op Europese wegen voorzien van Roemeense en Bulgaarse kentekens met twintig procent is gegroeid.

Het ligt voor de hand dat de chauffeurs meer loon willen. Daar hebben ze beslist gelijk in. Anderzijds krijgt de werkgever bezoek van zijn klant. Die laat hem een offerte zien van een concurrent die met Polen, Bulgaren en Roemenen rijdt. Graag even het tarief fiks laten zakken. Wat moet je dan? Je mensen met wie je je zaak hebt opgebouwd de laan uit sturen en ook met Oost Europese chauffeurs gaan rijden? Of dat niet doen en in het faillisementsregister worden opgenomen? Een verschrikkelijk dilemma.

Het gevaar dreigt nu dat de acties van chauffeurs averechts werken. Dat ze werkgevers juist zullen aanzetten om eens over chauffeurs uit andere landen te gaan nadenken.

Tijdens de actie van 10 februari gaf Dennis de Jong, lid van het Europees Parlement aan wat het wegvervoer in ons land te wachten staat. Het beste is daarom op de juiste partij te stemmen in Brussel en niet op een anti Brussel partij. Waarom niet? Omdat Nederland een exportland is dat een eerste pril economisch herstel aan de export, Europa dus, te danken heeft. Niet aan de eigen, nationale economie.

FNV: ‘Chauffeursactie was steun in de rug’

chauffeurs10-02lrHet FNV zegt de actie van zo’n honderd chauffeurs van vandaag als een steun in de rug te hebben ervaren. Dat zegt hoofdonderhandelaar Egon Groen.

Voor het eerst in twee maanden was er weer een cao-onderhandeling tussen FNV Bondgenoten en de werkgeversorganisaties TLN en KNV. Het FNV zegt: ,,Bij Hotel Mercure in Nieuwegein liepen de spanningen behoorlijk op. Een groep van zo’n honderd chauffeurs was vanmorgen eerst met een ‘langzaamaan-actie’ naar Nieuwegein gereden. In de loop van de dag werd duidelijk dat de werkgevers helemaal geen loonsverhoging wilden bieden.”

Groen: “Wij hebben de actie van de chauffeurs als een grote steun in de rug ervaren. Het overleg dreigde namelijk spaak te lopen. Toen de chauffeurs, die buiten stonden te wachten, daar lucht van kregen, kwam er een groep de zaal binnen waar we in overleg zaten. De rest zat in de hal te wachten. De werkgevers waren er niet blij mee, maar het resultaat was wel dat ze hebben toegezegd dat we het overleg voortzetten. Tussen nul procent en de drie procent die wij vragen, zit wel een groot gat natuurlijk.”

FNV Bondgenoten wil een eenjarige cao, met een loonsverhoging van drie procent. Groen: ”Als we daarover snel een resultaat kunnen bereiken, kunnen we de komende periode gebruiken voor gesprekken over vernieuwing van de cao, met bijvoorbeeld een goed basisloon, meer zeggenschap over werktijden en scholing.”

Volgende week, op 18 februari, worden de onderhandelingen hervat.

Werkgevers zien geen ruimte voor loonstijging

faillietVandaag bleek tijdens het tweede CAO overleg dat de werkgevers verenigd in TLN geen ruimte zien om de chauffeurslonen te verhogen. Een kleine honderd chauffeurs had zich ‘s ochtends verzameld bij chauffeurscafé De Tweede Steeg om de werkgevers extra onder druk te zetten. Dit deden zij door met 60 km/h met meest personenwagens onder politiebegeleiding naar de locatie van het CAO overleg te rijden in Nieuwegein.

De vakbonden hadden tijdens het eerste overleg in november vorig jaar voorgesteld de lonen te verhogen met 3%. De onderhandelaars van TLN hebben na raadpleging van de achterban aangegeven dat er geen ruimte is voor een loonstijging, gezien de situatie waarin de bedrijfstak zit als gevolg van de langdurende economische crisis.

De werkgevers: ,,Loonkosten maken voor transportbedrijven ongeveer de helft van de totale kosten uit. De vakbonden eisen een loonsverhoging van 3%. Ruimte die ondernemingen nu niet hebben. De sector zit al sinds 2008 in een diepe economische crisis. Ondanks de aantrekkende economie, komt het financieel herstel nog nauwelijks op gang doordat de vrachtprijzen sterk achterblijven. Hierdoor hebben veel bedrijven het jaar met verlies moeten afsluiten en hebben ze moeite om te overleven.”

Continue Reading

CAO 2014: Bonden boos, TLN verbaasd

cao-adm-lrVakbonden en andere instanties die chauffeurs vertegenwoordigen hebben verontwaardigd gereageerd op de houding van de onderhandelaars van TLN tijdens het CAO overleg van eerder deze week. De werknemers organisatie sporen de weekgevers aan tot haast om tot een nieuwe CAO te komen. Er ligt een voorstel voor een loonsverhoging van drie procent. TLN heeft aangegeven dit voorstel met de achterban te willen bespreken. Dan kan  medio februari verder worden gesproken over een nieuwe CAO. Blijkens tal van uitingen op social media, vinden de bonden dat ze aan het lijntje worden gehouden en dat TLN best wat meer haast mag maken voor haar leden en voor het personeel van die leden. Het FNV spreekt van een ‘onbegrijpelijke actie’ van TLN. TLN zegt in een reactie dat het zich aan de afspraken houdt en dat het nu met de achterban in overleg gaat. Word ongetwijfeld vervolgd.

 

 

 

Chauffeur heeft zeggenschap over nascholing

kreeftChauffeurs hebben wel degelijk zeggenschap over een passende opleiding voor hun nascholing. Ook al wordt die betaald door hun werkgever. Een uitspraak van de kantonrechter in Den Helder maakte glashelder, dat de werkgever in de transport en logistiek niet in zijn eentje bepaalt welke nascholingscursussen zijn werknemers moeten volgen. Dat meldt FNV Bondgenoten op zijn website.

De rechter maakte volgens het FNV korte metten met de in werkgeverskringen veelgehoorde stelling: de betaler bepaalt. Minke Jansma, bestuurder van FNV Bondgenoten: “Daarom zijn wij als vakbond ook deze procedure gestart. Op alle punten zijn wij door de rechter in het gelijk gesteld.”

In dit geval weigerde de werkgever de kosten voor zijn rekening te nemen van een door de chauffeur zelf uitgekozen en overlegde nascholingscursus voor de zogeheten Code 95. De werkgever wilde de cursus niet betalen, omdat hij in plaats daarvan een bedrijfscursus (mbo traject) aanbood.

Klik hier voor het volledige bericht.

Catshuis overleg bepalend voor CAO voortgang

Gisteren hebben de vakbonden een persbericht verstuurd waarin werd verteld dat het CAO overleg voortijdig door de werkgevers is afgebroken. Of dat waar is zullen we niet weten, want het is een eenzijdig bericht. Toch namen de gevestigde media het klakkeloos over.

Neem van mij aan: zo lang er onderhandeld wordt in het Catshuis over bezuinigingen, komt er geen CAO. Niet in het wegvervoer, ook niet in andere branches. In dat opzicht staat Nederland al geruime tijd stil. Maatgevend zijn de ambtenarenlonen. Ook daar heerst windstilte want Nederland moet eerst bepalen hoe diep er gesneden moet worden. Zo zijn er nog veel meer branches waar de
lonen niet stijgen, omdat de onderhandelingen stil liggen.

Van alle sectoren zijn bouw en wegvervoer het zwaarst getroffen. Dagelijks gaan er transportbedrijven failliet. Voor de werkgevers is er dus veel aanleiding om de lonnen op z’n minst te bevriezen.  In Den Haag is te horen dat ook de ambtenarenlonen minstens een jaar bevroren moeten worden. Handhaaft Nederland wat lonen betreft een jaar lang de nullijn, dan levert dat een bezuiniging van zes miljard op. Toch een aardig begin om de Haagse sommetjes weer op orde te krijgen.

Vanzelfsprekend wil de vakbond de lonen omhoog hebben en vergeleken met andere salarisniveau’s hebben ze gewoon gelijk. Maar ik kan me nauwelijks heugen dat de factoren die nodig zijn voor succes en winst zo nadrukkelijk op negatief stonden als nu.

CAO partners eens over aanpak illegale praktijken

Illegale praktijken in de transportsector moeten harder worden aangepakt. Daarover zijn vakbonden en werkgevers het eens, bleek tijdens de derde ronde van het cao-overleg beroeps goederenvervoer (140.000 werknemers). “We zijn er nog niet, maar dit is in elk geval winst”, zegt Frans Westerman, onderhandelaar van CNV Vakmensen.

Westerman: “We zijn het erover eens dat bij Nederlands werk ook de Nederlandse wetten en regels gelden. Dus ook de Nederlandse cao en pensioenopbouw. Vervolgens is natuurlijk de vraag: wat versta je onder Nederlands werk? Daarvoor gaan we samen een definitie formuleren.”

Continue Reading